Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

фульгензія пустельна
fulgensia desertorum (tomin) poelt


Таксономічна належність: Родина Телосхістові — Teloschistaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Рідкісний епігейний вид аридних ландшафтів з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (Іспанія, Франція, Україна, Росія), Кавказ, Азія (Палестина, Іран, Таджикистан, Якутія, Монголія). Кримський п-ів (Опук). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: В Україні відома одна популяція.
Причини зміни чисельності: Розорювання степових ділянок, випасання овець.
Умови місцезростання: На карбонатних ґрунтах; у міждернинних проміжках; в аридних регіонах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Cлань одноманітнонакипна, ареольована, до 1 см у діаметрі, складається зі зближених, налягаючих одна на одну, плескуватих до опуклих, білувато-жовтуватих, жовтувато-сіруватих до блідо-оранжевих, вирізаних по краю ареол. Апотеції часто чисельні, 0,3–1,5 мм у діаметрі, розташовані у центральній частині слані, диск оранжево-жовтуватий, оточений власним краєм одного кольору з диском та сіруватожовтуватим зникаючим сланевим краєм. Аскоспори безбарвні, 2-клітинні, еліпсоїдні, 10–16 х 5–8 мкм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ПЗ «Опукський». Слід контролювати стан популяцій на цій території, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Окснер, 1993; Ходосовцев, 1999; Ходосовцев, 1999.