Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

русавскія долоненосна
rusavskia digitata (s. kondr.) s. kondr. & kärnef. (xanthoria digitata s. kondr.).


Таксономічна належність: Родина Телосхістові — Teloschistaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Ендемічний вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вид поки що відомий лише з Кримського п-ва. Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинці або невеликими групами. Чисельність виду точно не встановлена.
Причини зміни чисельності: Знищення локалітетів у результаті рекреаційного навантаження.
Умови місцезростання: На діабазах і інших гірських породах в альпійському поясі гір (на яйлах).
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань лишайника розеткоподібна, до 3–3,5 см в діаметрі, з виразними по краю слані лопатниками, в центральній частині вони перетворюються в суцільну дуже випуклу масу коралоподібних іридіїв, інколи у вигляді суцільних об’ємних дернинок лише з ізидієподібними розростаннями; зверху коричнюватооранжева до оранжевої з рясними дрібненькими білуватими псувдоцифелами, зісподу — від білої до світло-жовтуватої по краю. Лопаті (5–8 мм завдовжки, 0,5–0,8 мм завширшки) помітні лише по краю слані або повністю відсутні, з рясним покривом висхідних коралоподібних ізидій. Апотеції та пікнідіїї не відомі. Вид розмножується нестатевим шляхом (ізидіями та фрагментами слані).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Кримському ПЗ. Слід контролювати стан популяцій на цій території, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону. Здійснювати заходи, спрямовані на збереження субальпійської екосистеми.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Kondratyuk & Kärnefelt, 2003; Кондратюк и др., 2004.