Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

уснея квітуча
usnea florida (l.) web. in wigg.


Таксономічна належність: Родина Пармелієві — Parmeliaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Гірський лишайник з голарктичним типом ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія, Пн. Америка, Нова Зеландія. Прикарпаття, Українські Карпати, Закарпаття, пд. берег Криму. Адм. регіони: Лв, Зк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється спорадично невеликими групами або поодинці.
Причини зміни чисельності: Порушення біотопів внаслідок вирубування лісів, забруднення повітря промисловими газами, випадання кислотних дощів тощо.
Умови місцезростання: Вологі букові, буково-ялицеві та ялицеві ліси, переважно в нижньому гірському поясі (на стовбурах і гілках дерев, іноді на обробленій деревині).
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань заввишки до 5–10 см, кущиста, жовто- або сірувато-зелена. Гілочки розгалужені, густо вкриті дрібними сосочками та довгими фібрилами. Апотеції (діаметр 5–10 мм), що утворюються на кінцях гілочок, з світлим плоским диском, облямованим віночком війок. Розмножується статевим (одноклітинними еліптичними спорами) та нестатевим (одноклітинними прямими циліндрично-голкоподібними пікноконідіями) шляхом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському БЗ та Кримському ПЗ. Слід контролювати стан популяцій на цій території, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Keissler, 1959; Голубкова, 1966; Водоросли, ли- шайники…, 1978; Макаревич, Навроцкая, Юди- на, 1982; Красная книга СССР, 1984; Копачевская, 1986; Oкснеp, 1993; ЧКУ, 1996.