Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

пармелієла щетинистолиста
parmeliella triptophylla (ach.) müll. arg., parmeliella corallinoides (hoffm.) zahlbr.


Таксономічна належність: Родина Панарієві — Pannariaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Неморальний диз’юнктивний лишайник, чутливий до змін лісових екосистем.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Кавказ, Азія, Пн. Африка, Пн. та Пд. Америка, Австралія та Нова Зеландія. Українські Карпати, Гірський Крим. Адм. регіони: Зк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеликими групами або поодинці. За останні десятиріччя чисельність місцезнаходжень виду різко зменшилася, частина місцезнаходжень зникла.
Причини зміни чисельності: Знищення локалітетів під час суцільного вирубування гірських лісів.
Умови місцезростання: В горах та передгір’ях; на стовбурах старих листяних дерев, в затінених місцях, дуже рідко на відшаруваннях силікатних гірських порід.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань з невеличких, 0,2–2 мм завширшки, і тонких від оливково-коричневих до сірувато жовтуватих, сірих чи коричневих, голих матових, а знизу чорних, синювато-чорних, притиснутих, іноді по краю дещо висхідних лусочок, цілокраїх чи трохи зарубчастих, без певної форми, вкритих дрібними, коротко-циліндричними, буро-оливковими до чорнуватих, а на верхівці здебільшого світлішими виростами, що іноді цілком вкривають лусочки слані. Підслань добре виражена, синювато-чорна або темнозелена, виступає по краю слані у вигляді облямівки, близько 0,2–0,4 мм завширшки. Апотеції 0,2–1 мм у діаметрі, притиснуті, спочатку з плоским, потім з опуклим, голим, слабко блискучим диском бурувато-коричневого чи червонувато-коричневого кольору, обведені світлішим, зазвичай тонким краєм. Розмножується нестатевим (ізидіями) та статевим (безбарвними овальними чи яйцеподібноовальними одноклітинними спорами) шляхом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Ужанському НПП, у Карпатському БЗ та Кримському ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, розширювати мережу заповідних об’єктів, включаючи відомі сучасні локалітети виду, та здійснювати заходи, спрямовані на збереження старих лісових масивів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Kondratyuk, 2003; Макаревич и др., 1982; Oкснеp, 1956; Определитель лишайников…, 1975.