Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

нефрома загорнута
nephroma resupinatum (l.) ach.


Таксономічна належність: Родина Нефромові — Nephromataceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Монтанний диз’юнктивний лишайник, чутливий до змін лісових екосистем.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Кавказ, в пн. та помірна частина Азії (до Японії включно), Пн. Америка, Гренландія та Пн. Африка. Українські Карпати, пд. берег Криму. Адм. регіони: Лв, Зк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеликими групами або поодинці. За останні десятиріччя чисельність місцезнаходжень виду різко зменшилася, частина місцезнаходжень зникла.
Причини зміни чисельності: Знищення локалітетів під час суцільного вирубування гірських лісів.
Умови місцезростання: У горах; на вкритих мохом стовбурах дерев (особливо при їх основі), скелях, мохах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань листувата, з зарубчастими і цілокраїми, іноді сторочкуватими, 4–15 мм завширшки, долями, що зазвичай трохи налягають краями одна на одну, гладенька чи зморшкувата, гола або з тонким пушком над апотеціями, місцями з дуже дрібнолускатими ізидіями, що розташовуються рядками чи поодинокими групами, іноді (здебільшого по краю долей) з дрібнолопатеподібними ізидіями, брудносіра, оливково-бура до коричневої; знизу світло-жовтувато-сіра, сірувато-жовтувата до бурувато-рудуватої, з густим коротким світлим пушком та з численними світлими опуклими, папілеподібними цифелами (0,5–1 мм у діаметрі). Апотеції розташовані на нижньому боці коротеньких лопатеподібних виростів з краю долей, з червоно-коричневим диском 5–11 мм у діаметрі, обведеним досить широким сланевим краєм. Розмножується нестатевим (ізидіями) та статевим (коричнюватими чи світлими овальними чотириклітинними спорами) шляхом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському БЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, розширювати мережу заповідних об’єктів, включаючи відомі сучасні локалітети виду, та здійснювати заходи, спрямовані на збереження старих лісових масивів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Kondratyuk, 2003; Макаревич и др., 1982; Oкснеp, 1956; Определитель лишайников…, 1975.