Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

аспіцилія кущиста
aspicilia fruticulosa (eversm.) flag


Таксономічна належність: Родина Мегаспорові — Megasporaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Один з видів невеликої групи кочівних пустельно-степових лишайників (за межами основного ареалу).
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд.-Сх. Європа, Кавказ, Середня Азія, Алтай, Пн. Африка. Степ (с-ще Рудникове Старобешівського р-ну Донецької обл.), Кримський п-ів (околиці м. Феодосії, Сімферополя, Євпаторії та Севастополя з Балаклавою; Гірський Крим — Байдарські Ворота). Адм. регіони: Дц, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляються досить великі групи.
Причини зміни чисельності: Розорювання степових ділянок, випасання овець.
Умови місцезростання: Пд. степи (особливо літофільні), кам’янисті осипи та гірські схили; на ґрунті в міждернинних проміжках.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань (завширшки 1–3 см) у вигляді кулястих грудочок оливкового, землистого або сіруватокоричневого кольору; до субстрату не прикріплена. Гілочки короткі, округло-циліндричні, дихотомічно розгалужені на кінцях, трохи здуті. Розмножується нестатевим (прямими голкоподібними пікноконідіями, фрагментами слані) та статевим (спорами) шляхом. У межах України спори у цього виду лишайників невідомі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Кримському ПЗ. Необхідно обмежети надмірне випасання овець у місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Oкснеp 1937; Определитель лишайников…, 1971; Копачевская, 1986; ЧКУ 1996.