Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

стікта лісова
sticta sylvatica (huds.) ach.


Таксономічна належність: Родина Лобарієві — Lobariaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Гірський диз’юнктивний лишайник, чутливий до змін лісових екосистем.
Ареал виду та його поширення в Україні: Спорадично в лісах Атлантичної, Приатлантичної та Середньої Європи, на Кавказі, в Пн. Африці, Пн. Америці. Українські Карпати. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеликими групами або поодинці. За останні десятиріччя чисельність місцезнаходжень виду різко зменшилась, частина місцезнаходжень зникла.
Причини зміни чисельності: Знищення локалітетів під час суцільного вирубування гірських лісів.
Умови місцезростання: В гірських лісах; піднімається до межі лісової рослинності, на корі дерев, та на вкритих мохом скелях.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань шкіряста, до 13 см завдовжки та до 8 см завширшки, з досить довгими та вузькими (0,3–1,5 см завширшки), по краю широкозарубчатими, а на кінцях заокругленими долями, зверху від сіруватої до сірувато коричневої та бурої, блискуча, на кінцях долей зазвичай сітчасто-ребриста, з невисокими тонкими ребрами та неглибокими дрібними ямками, здебільшого по краю долей з дрібними коротко розгалуженими зернистими ізидіями, розташованими лініями, особливо по ребрах, рідше поодиноко чи купками. Знизу слань вкрита густими коротенькими ризоїдами, в центрі темно-бура до чорної, на периферії світліша до сірувато-жовтуватої, з розсіяними увігнутими білуватими цифелами (по краях долей дуже дрібними (0,2–0,5 мм у діаметрі), в центрі більшими (0,5–1 мм у діаметрі). Апотеції (дуже рідко) до 2 мм у діаметрі, розташовані по краях лопатей. Диск плоский до опуклого, рудуватокоричневий, обведений цілим голим краєм. Розмножується нестатевим (ізидіями) та статевим (веретеноподібними 2–4-клітинними спорами) шляхом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському НПП та Карпатському БЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, розширювати мережу заповідних об’єктів та здійснювати заходи, спрямовані на збереження старих лісових масивів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Kondratyuk & Coppins 2000; Kondratyuk, 2003; Bielczyk, 2004; Макаревич и др., 1982; Oкснеp, 1956; Определитель лишайников…, 1975.