Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

стікта закопчена
sticta fuliginosa (dicks.) ach


Таксономічна належність: Родина Лобарієві — Lobariaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Гірський диз’юнктивний лишайник, чутливий до змін лісових екосистем.
Ареал виду та його поширення в Україні: Спорадично в Атлантичній, Приатлантичній та Середній Європі, в помірній смузі Азії, на Канарських о-вах, в Пн. Африці. Пн. та Пн. Америці, Австралії. Українські Карпати. Адм. регіони: Лв, Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеликими групами або поодинці. За останні десятиріччя кількість місцезнаходжень виду різко зменшилася, частина місцезнаходжень зникла.
Причини зміни чисельності: Знищення локалітетів під час суцільного вирубування гірських лісів.
Умови місцезростання: У гірських лісах; на корі старих листяних порід та на вкритих мохом скелях.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань шкіряста, до 10 см завдовжки та до 8 см завширшки, з досить довгими та вузькими (0,5–2,5 см завширшки), по краю широкозарубчатими, а на кінцях заокругленими долями, зверху від сіруватої до сірувато-коричневої та бурої, блискуча, на кінцях долей зазвичай сітчасто-ребриста, з невисокими тонкими ребрами та неглибокими дрібними ямками, густо вкрита темними ізидіями. Знизу слань вкрита густими коротенькими ризоїдами, в центрі темно-бура до чорної, на периферії світліша до сірувато-жовтуватої, з розсіяними, увігнутими, білуватими цифелами (по краях долей дуже дрібними (0,2–0,5 мм у діаметрі), в центрі більшими (0,5–1 мм у діаметрі). Апотеції до 1 мм у діаметрі, розташовані на поверхні слані, переважно біля країв лопатей. Сланевий край ізидіозний. Розмножується нестатевим (ізидіями) та статевим (веретеноподібними 2–4-клітинними спорами) шляхом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському та Ужанському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, розширювати мережу заповідних об’єктів, включаючи відомі сучасні локалітети виду, та здійснювати заходи, спрямовані на збереження старих лісових масивів.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Kondratyuk & Coppins 2000; Kondratyuk, 2003; Bielczyk, 2004; Макаревич и др., 1982; Oкснеp, 1956; Определитель лишайников…, 1975.