Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

леканора реутера
lecanora reuteri (trevis.) scharer


Таксономічна належність: Родина Леканорові — Lecanoraceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Альпійський третинний реліктовий вид з диз’юнктивним вузьким ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. Європа, Пн. Африка (Алжир). Кримський п-ів (Чигинітра). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Зустрічається поодинокими, розсіяними сланями.
Причини зміни чисельності: Руйнування біотопів виду внаслідок антропогенного впливу (рекреаційне навантаження).
Умови місцезростання: На прямовисних поверхнях карбонатних гірських порід у високогір’ях.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань у вигляді напівкруглястих, подушкоподібних розеток 0,5–1,5 см у діаметрі, товста, 1,0–1,5 мм завтовшки, вохристожовтувата до вохристо-сіруватої, шагренева, по краю з короткими лопатями, вкрита вохристо-білуватою зернистою поволокою. Лопаті тісно приєднані, 0,5–1,0 мм завдовжки. Апотеції розвиваються в центрі слані, сидячі 0,5–1,0 мм у діаметрі, числені. Диск увігнутий до плоского, світло-коричнюватий до коричнювато-жовтуватого, оточений сланню одного кольору із сланевим краєм. Сумки 8-спорові, аскоспори 10–12 х 5–6 мкм, еліпсоїдні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Слід контролювати стан популяцій, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Ходосовцев, 2002 а.