Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лептогіум черепицеподібний
leptogium imbricatum p. jorg.


Таксономічна належність: Родина Коллемові — Collemataceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Альпійський реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (Норвегія, Швеція, Фінляндія, Росія, Естонія, Шотландія, Австрія, Україна). Крим (Чатир-Даг). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Утворює невеликі групи.
Причини зміни чисельності: Витоптування під час випасання худоби, рекреаційне навантаження.
Умови місцезростання: На ґрунті; у високогір’ях.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань складається з черепитчасто перекриваючих одна одну лусочок, які утворюють дернинки до 3 см у діаметрі. Лусочки 0,1–1,0 мм завширшки, гладенькі, блискучі, блакитно-сірі до темно-коричневих, особливо на кінцевих лусочках, на кінчиках зазубрені до надрізаних. Нижня поверхня блакитно-сіра з рідкими гіфальними виростами, що прикріплюють слань до субстрату. Апотеції рідкісні (в українському матеріалі відсутні), сидячі, до 1 мм у діаметрі, з ясним сланевим краєм та увігнутим коричневим диском. Слань параплектенхімна зверху до низу, окремі клітини 5–10 мкм у діаметрі. Водорості Nostoc, утворюють короткі ланцюжки. Аскоспори еліпсоїдні, муральні, безбарвні 20–35 х 7–15 мкм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Слід контролювати стан популяцій, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Ходосовцев, Попов, 2003.