Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лептогій шредера
leptogium schraderi (ach.) nyl.


Таксономічна належність: Родина Коллемові — Collemataceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний вид відкритих ландшафтів.
Ареал виду та його поширення в Україні: Гірські регіони Європи, Передньої Азії та Пн. Африки. Кримський п-ів (г. Чатир-Даг, Тирке, Долгоруківська яйла, Карабі-яйла), Миколаївська обл. (Снігурівський р-н). Адм. регіони: Мк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Зустрічається розсіяними групами.
Причини зміни чисельності: Розорювання степових ділянок, випасання овець, рекреаційне навантаження.
Умови місцезростання: На ґрунті; у петрофітних степах між невеличкими вапняковими камінцями.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань дрібно-кущиста, формує маленькі, 5–15 мм у діаметрі та до 5 мм заввишки дернинки, темно-коричнева, глибоко розділена на вузенькі лопаті. Лопаті циліндричні, блискучі, висхідні, переплутані між собою, з дрібно-зморшкуватою поверхнею, 0,1–0,6 мм у діаметрі, іноді з дрібними зернистими ізидіями. Слань зверху та знизу вкрита одним шаром псевдопаренхіматозних клітин. Серцевина складається з пухко розташованих безбарвних гіф та ланцюжків цианобактерії Nostoc. Апотеції зустрічаються рідко; до 1,5 мм у діаметрі, відсутні в українських зразках. Аскоспори муральні, безбарвні, 23–33 х 10–12 мкм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у геологічному заказнику загальнодержавного значення «Гірський карст Криму». Необхідно зберегти локалітети з місцями зростання виду, контролювати стан популяцій на вказаних територіях, виявити нові місцезнаходження виду для уточнення його сучасного ареалу та охорони.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Ходосовцев 2002 а, в.