Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

леукокарпія біаторова
leucocarpia biatorella (arnold) vezda


Таксономічна належність: Родина Веррукарієві — Verrucariaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Альпійський плейстоценовий реліктовий монотипний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (Австрія, Італія, Чехія, Словаччина, Велика Британія). Кримський п-ів (г. Бабуган). Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Відома єдина популяція в Україні.
Причини зміни чисельності: Витоптування під час випасання худоби, рекреаційне навантаження, заліснення яйл.
Умови місцезростання: На мохах поверх карбонатних ґрунтів; в умовах із прохолодним та вологим кліматом.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань непомітна, зернисто-бородавчаста, зеленувата. Перитеції напівзаглиблені в слань, рожево-жовті, 0,4–0,8 мм у діаметрі, ширококонічні. Ексципул світло-рожевий до безбарвного. Парафізи розпливаються в слиз. Перифізи 60–70 х 1 мкм. Сумки Verrucaria-типу, 8-спорові, аскоспори муральні, безбарвні, 25–45 х 10–14 мкм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Кримському ПЗ. Заборонені випасання худоби і штучне заліснення яйл.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Ходосовцев, 2005.