Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ліхеномфалія гудсонова омфаліна гудсонова, ботридина зелена, корисціум зелений
lichenomphalia hudsoniana (h.s. jenn.) redhead, lutzoni, moncalvo & vilgalys (=omphalina hudsoniana (jenn.) bigelow, botrydina viridis (ach.) redh. & kuyper, coriscium viride (ach.) vain., omphalina luteolilacina (favre) henderson)


Таксономічна належність: Родина Трихоломові — Tricholomataceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Субарктично-високогірний вид, єдиний з базидіальних лишайників на території України
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. і Центральна Європа, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід, Японські о-ви, Пн. Америка. Українські Карпати. Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Утворює більш-менш численні групи або росте поодинці.
Причини зміни чисельності: Зміни біотопів унаслідок порушення природної рівноваги в болотних угрупованнях, антропогенні фактори (забруднення повітря, витоптування тощо).
Умови місцезростання: Мохи (особливо сфагнові), рослинні рештки в болотних угрупованнях, рідше — на ґрунті; переважно у високогір’ї; в затінених місцях.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань листувата, складається з невеликих (до 0,5 мм завширшки) яскраво-зелених лусочок з відігнутими догори білуватими краями (стадія Coriscium). Плодоносить у вигляді маленьких (заввишки 1–3 см) грибів з кремово-білуватою шапинкою (стадія Botrydina). Розмножується вегетативно (фрагментами слані) та статевим шляхом (одноклітинними, безбарвними базидіоспорами).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському НПП та Карпатському БЗ. Слід контролювати стан популяцій на цій території, дослідити можливі місцезнаходження та в разі виявлення виду взяти їх під охорону. Здійснювати заходи, спрямовані на збереження болотяних угруповань.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Heikkila, Kallio , 1966, Макаревич, Навроцкая, Юди- на, 1982; Красная книга СССР, 1984; Oberwinkler, 1984; ЧКУ, 1996.