Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

плеврокладула білувата
pleurocladula albescens (hook.) grolle


Таксономічна належність: Родина Цефалозієві — Cephaloziaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Раритетний аркто-альпійський вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Гори Пн., Центральної і Пд. Європи, Пн., Центральної і Сх. Азії, Пн. Америки. Знайдено в Українських Карпатах: масив Чорногора, сідловина між г. Шпиці та Великі Кізли. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинокими стеблами або невеличкими групками.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані; можливо антропогенний вплив.
Умови місцезростання: На вологому піщаному або торф’яному ґрунті в сніжникових улоговинах субальпійського поясу.
Загальна біоморфологічна характеристика: Листостеблова рослина. Дернинки блідоабо світло-зелені, рідше буруваті. Стебла 2–10 мм завдовжки і 0,4–1,1 мм завширшки. Листки від більш-менш розставлених до густо розміщених, черепитчасті, широкояйцеподібні, розділені на дві трикутні тупі або загострені лопаті. Амфігастрії від широкояйцеподібних до ланцетних, загострені. Дводомний вид. Періантій довгасто-циліндричний. Розмножується спорами і вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території Карпатського НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Улична, 1971; ЧКУ, 1996; Шляков, 1979.