Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

фруланія яка
frullania jackii gottsche


Таксономічна належність: Родина Фруланієві — Frullaniaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Раритетний гірський вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн., Центральна і Пд. Європа, Пн.-Сх. і Пд. Азія, Пн. Америка. Трапляється в Українських Карпатах: Тячівський р-н, між с. УстьЧорна і Лопухів, Усть-Чорна і Руська Мокра. Адм. регіон: Зк.
Чисельність та структура популяцій: Зростає невеликими дернинками.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.
Умови місцезростання: На силікатних і вапнякових каменях і скелях, на корі листяних дерев та гнилій деревині.
Загальна біоморфологічна характеристика: Листостеблова рослина. Утворює пласкі дернинки від буро-зеленого до червоно-бурого кольору. Стебло перисторозгалужене, густо облиснене. Листки дволопатеві, верхня лопать округла, не загострена. Нижня лопать ковпачкоподібна, її довжина дорівнює ширині. Амфігастрії великі, в чотири рази ширші за стебло, ниркоподібні до округлих, зверху трохи виїмчасті, з цілим незагорненим краєм. Багатодомний вид. Антеридії, періантії і спорогони невідомі. Розмножується вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зеров, 1964; Duell, 1983.