Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

скапанія швейцарська
scapania helvetica gottsche


Таксономічна належність: Родина Скапанієві — Scapaniaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Європейський гірський вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна і Пд. Європа, Кавказ (Грузія). Трапляється в Українських Карпатах: потік Пилипець — витік р. Ріпинки, права притока р. Ріки басейну Тиси (Воловецький р-н Закарпатської обл.); верхів’я р. Лімниці басейну Дністра (Рожнятівський р-н ІваноФранківської обл.). Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Даних немає. Утворює невеличкі дернинки.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.
Умови місцезростання: Лісовий пояс. Зростає на вологому ґрунті біля потоків.
Загальна біоморфологічна характеристика: Листостеблова рослина. Дернинки коричневозелені. Листки дволопатеві, нижня листкова лопать широкоеліптична, верхня — опукла, обидві з заокругленою верхівкою. Дводомна рослина. Розмножується спорами та вегетативно за допомогою виводкових тілець.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зеров, Партика, 1973; ЧКУ, 1996; Müller, 1957.