Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

скапанія компактна
scapania compacta (a. roth) dumort.


Таксономічна належність: Родина Скапанієві — Scapaniaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Раритетний вид з єдиним місцезнаходженням в Україні.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн., Центральна і Пд. Європа, Азія (Туреччина), Пн. Африка, о-ви Атлантичного океану (Азорські, Канарські, Мадейра). Знайдено на пд. березі Криму: г. Аю-Даг. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Єдина популяція; зростає невеликими компактними дернинками.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані, вірогідно, завжди був рідкісним.
Умови місцезростання: На вологих безвапнякових скелях, на вологому, переважно піщанистому ґрунті.
Загальна біоморфологічна характеристика: Листостеблова рослина бурого, жовтуватоабо червонувато-бурого кольору. Стебла до 3 см завдовжки і до 4 мм завширшки. Листки густо розміщені, розділені на дві майже рівні лопаті. Нижня лопать оберненояйцеподібна або заокруглено-прямокутна з заокругленою верхівкою; верхня лопать подібна до нижньої, лише трохи менша або майже така сама. Дводомний вид. Періантій з цілокраїм або дрібнозубчастим отвором. Розмножується спорами і вегетативно за допомогою виводкових тілець, які утворюються по краях листків.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ландшафтному заказнику «Аю-Даг». Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природнозаповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Шляков, 1981; Duell, 1983.