Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гапломітрій гукера
haplomitrium hookeri (sm.) nees


Таксономічна належність: Родина Гапломітрієві — Haplomitriaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Раритетний вид, представник оліготипного роду монотипної родини.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн., Центральна і Пд. Європа, Пн. Америка. Знайдено в Українських Карпатах: масив Чорногора, біля оз. Несамовите під г. Туркул, полонина між г. Пожижевська і г. Брескул. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється поодинокими стеблами або нещільними дернинками. З початку XX ст. спостерігається істотне скорочення популяцій.
Причини зміни чисельності: Можливо, антропогенний вплив та сукцесії рослинного покриву.
Умови місцезростання: На вологому піщанистому або торф’янистому ґрунті в горах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Листостеблова рослина. Зростає поодинокими стеблами або утворює маленькі дернинки блідо-зеленого кольору. Стебло до 9 мм завдовжки, м’ясисте, відходить від розгалуженої коренеподібної безлистої основної частини. Листки в нижній частині стебла дрібні і вузькі, листки верхньої частини більші, видовжено-овальні або округло-ромбічні до широкояйцеподібнотрикутних, іноді яйцеподібно-ланцетні або язикоподібні. Дводомний. Антеридії широкоовальні, блідо-оранжеві, розміщені по 2–3 в пазухах листків або розкидані по стеблу. Архегонії групами по 2–5 в пазухах маленьких вузьких покривних листків. Періантія нема. Коробочка видовженоциліндрична, розкривається 2–4 стулками. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зеров, 1964; ЧКУ, 1996; Шляков, 1976.