Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

фісиденс джерельний
fissidens fontanus (bach.pyl.) steud. (octodiceras fontanum (bach.pyl.) lindb.)


Таксономічна належність: Родина Фісидентові — Fissidentaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Субсередземноморський вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна і Пд. Європа, Пн. Африка (Алжир, Марокко), Пн. та Центральна Америка. Знайдено на Житомирському Поліссі поблизу м. Житомира (с. Тригір’я, Нова Рудня) і в окол. с. Устинівки Олевського р-ну. Адм. регіон: Жт.
Чисельність та структура популяцій: Росте окремими нечисленними стеблами поряд з іншими водними мохами. Популяція виду в околицях Житомира вже, ймовірно, знищена.
Причини зміни чисельності: Знищення і трансформація природних екотопів.
Умови місцезростання: На підводному камінні у р. Тетерів та Перзі (притока р. Уборть).
Загальна біоморфологічна характеристика: Темно-зелені мохи, прикріплені до підводного каміння. Стебла до 5 см завдовжки, розгалужені, зрідка облиснені. Листки лінійноланцетні, цілокраї, необлямовані. Придаток листків у 2–3 рази довший за піхвову частину. Однодомний. Спорогони в Україні не зареєстровані.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 1987; Вірченко, 2006; Лаза- ренко, 1936.