Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гелодій бландова
helodium blandowii (f.weber et d.mohr) warnst.


Таксономічна належність: Родина Туїдієві — Thuidiaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий вид дніпровського зледеніння.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія та Пн. Америка. Зрідка на Українському Поліссі, відоме одне місцезнаходження в Правобережному Лісостепу: біля с. Водяне Знам’янського р-ну Кіровоградської обл. Адм. регіони: Вл, Рв, Кв, Чн, Кд.
Чисельність та структура популяцій: Невеликими куртинами серед сфагнових та брієвих мохів; іноді його проективне покриття в моховому покриві досягає 25%. Вид зникає у лісопарковій зоні м. Києва.
Причини зміни чисельності: Осушення боліт.
Умови місцезростання: На збіднених евтрофних, близьких до них мезотрофних болотах та в заболочених лісах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Досить великий мох у нещільних світлозелених чи жовто-зелених дернинках. Стебло до 10–15 см, прямостояче, одноперисторозгалужене, густоповстисте. Листки широкояйцеподібні, по краю відгорнуті, пилчасті. Клітини папілозні, від продовгуватих до лінійних. Однодомний. Коробочка на жовто-червоній ніжці, похила до горизонтальної, довгастоциліндрична. Спорогони утворюються рідко.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Черемському ПЗ і заказнику «Нечимне» (Волинська обл.), на території пам’яток природи Чорний ліс (Кіровоградська обл.) та Романівське болото (Київська обл.). Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003; Вірченко, 1985, 2006.