Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тимія мекленбурзька
timmia megapolitana hedw.


Таксономічна належність: Родина Тимієві — Timmiaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Представник монотипної родини з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Азія (Сибір, Далекий Схід, Монголія, Китай, Японія) та Пн. Америка. Трапляється в Правобережному Лісостепу (Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Михайлівка) та на Лівобережному Поліссі (Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Сорокошичі). Вказівки цього виду з інших регіонів України, можливо, відносяться до близького таксону Timmia bavarica. Адм. регіони: Чн, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Росте окремими дернинками серед інших болотних та лісових мохів.
Причини зміни чисельності: Осушення евтрофних боліт.
Умови місцезростання: На евтрофних болотах та заболочених луках.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки нещільні, жовто-зелені, з ризоїдною повстю. Стебло прямостояче або висхідне, 3–5 см заввишки. Листки лінійноланцетні, з піхвястої основи відхилені чи відігнуті, жолобчасті, по краях пилчасті. Клітини піхви видовженопрямокутні, у верхній частині папілозні; платівки листка — округлошестикутні. Однодомний. Коробочка нахилена, з короткою шийкою, овальна. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 1989; Вірченко, 2006.