Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

кампілостелій скельний
campylostelium saxicola (f. weber et d. mohr) bruch et schimp.


Таксономічна належність: Родина Птихомітрієві — Ptychomitriaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Океанічно-монтанний вид, перебуває на пн.сх. межі європейської частини ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Трапляється в горах Центральної і Пд. Європи та Пн. Америки. Знайдено в Українських Карпатах: Ґорґани, Чорногора, ЧивчиноГринявські гори. Адм. регіони: Лв, Ів, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеликими групками або окремими стеблами серед інших епілітних мохів.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.
Умови місцезростання: Зростає на вологих, дуже затінених силікатних скелях.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дрібні мохи в жовто-зелених дернинках. Стебло пряме або від основи розгалужене, з гладенькими ризоїдами. Листки сухі, кучеряві, вологі — прямо відхилені, лінійношилоподібні, плоско- і цілокраї. Жилка потужна, закінчується перед верхівкою листка. Клітини при основі пластинки листка видовжено-прямокутні та шестикутні, прозорі, безбарвні, вгорі листка — прямокутні та квадратні. Однодомний. Ніжка спорогона хвилясто або колінчасто зігнута, блідожовта. Коробочка симетрична, довгаста, циліндрична, стара — слабко поздовжньоскладчаста. Кришечка з довгим прямим дзьобиком. Спори жовті, гладенькі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 1989; Улычна, 1990.