Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

тортела ламка
tortella fragilis (hook. et wilson) limpr.


Таксономічна належність: Родина Потієві — Pottiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Аркто-альпійський вид, що перебуває на сх. межі європейської частини ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Азія, Пн. Африка та Пн. Америка. Знайдено в Гірському Криму: Айпетринська яйла. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється невеликими дернинками.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.
Умови місцезростання: На вкритих гумусом вапнякових каменях та скелях, у щілинах скель.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки заввишки 2–6 см, густі, подушкоподібні, зелені або жовто-зелені. Стебла прості, з ризоїдною повстю. Листки з ланцетною основою, на кінцях видовжено загострені, дуже ламкі, часто з обламаними верхівками; сухі — загнуті всередину і трохи закручені. Жилка виступає з верхівки листка. Дводомна рослина. Розмножується спорами, а також ламкими верхівками листків.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Ялтинському гірськолісовому ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природнозаповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Партика, Слободян, 1989; Савич-Любицкая, Смир- нова, 1970; ЧКУ, 1996.