Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

птеригоневр козлова
pterygoneurum kozlovii laz.


Таксономічна належність: Родина Потієві — Pottiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Аридний євразійсько-північноамериканський вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (пд. Словаччини, пд. України, Заволжя), Азія (Якутія, Монголія), Пн. Америка (Канада — Британська Колумбія). Трапляється в Одеській обл. (Кілійський р-н, між с. Новоселівкою і Дмитрівкою), Херсонській обл. (Новотроїцький р-н, с. Захарівка) та Запорізькій обл. (окол. м. Кам’янка-Дніпровська). Адм. регіони: Од, Хс, Зп.
Чисельність та структура популяцій: Окремі дернинки або окремі групи особин в угрупованнях квіткових рослин.
Причини зміни чисельності: Розорювання степів, інтенсивне використання піщаних масивів, меліоративні роботи.
Умови місцезростання: На піщаному карбонатному ґрунті в умовах засолення на піщаних масивах та в степах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки щільні або вид зростає групами особин. Стебло просте, рідше з боковими пагонами. Листки широкояйцеподібні, черепитчасті, з цілими і плоскими краями, вгору по стеблу більші. Жилка міцна, виступає з верхівки листка у вигляді безбарвного волоскоподібного кінчика. Однодомний вид. Перихеціальні листки більші за стеблові. Коробочка занурена в перихеціальні листки, яйцеподібна, кришечка не відділяється, лише відмежовується від коробочки 2–4 рядами дрібніших клітин. Спори папілозні, звільняються після руйнування коробочки.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, 1960; Бойко, 1999; Лазаренко, 1936.