Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

генедієла гайма
hennediella heimii (hedw.) r. h. zander (desmatodon heimii (hedw.) mitt.)


Таксономічна належність: Родина Потієві — Pottiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Раритетний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія, Пн. Африка, Пн. і Пд. Америка, Австралія, Нова Зеландія та Антарктида. Трапляється в Лісостепу: околиці м. Кам’янки Черкаської обл., с. Межиріччя Сокальського р-ну Львівської обл. Адм. регіони: Лв, Чк.
Чисельність та структура популяцій: Росте невеликими дернинками поміж інших мохів.
Причини зміни чисельності: Точно не з’ясовані. Можливо, зміни рівня води в річці, зумовлені антропогенною діяльністю.
Умови місцезростання: Гранітні скелі вздовж р. Тясмин у місцях виходу карбонатних ґрунтових вод; ділянки з мулистими засоленими ґрунтами.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки до 1 см заввишки, темно-зелені або коричневі. Стебла прості або розгалужені. Нижні листки широколанцетні, верхні — видовженояйцеподібні з пласкими, облямованими краями. Однодомна рослина. Коробочка на пурпурній ніжці, прямостояча, довгастояйцеподібна. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території пам’ятки природи місцевого значення «Тясминський каньйон» (Кам’янський р-н Черкаської обл.), яка входить до складу Кам’янського історикокультурного заповідника. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Вірченко, 2007; Лазаренко, 1929; ЧКУ, 1996.