Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

анектангій ганделя
anoectangium handelii schiffn.


Таксономічна належність: Родина Потієві — Pottiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Раритетний вид з єдиним місцезнаходженням в Україні та Європі.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середня та Зх. Азія (Таджикистан, Туркменія, Ірак, Іран, Афганістан, Туреччина, Ізраїль), Сх. Азія (Іркутська обл.). Виявлено в Гірському Криму — хребет Карагач масиву КараДаг. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Росте невеликими скупченнями.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані. Ймовірно, завжди був рідкісним.
Умови місцезростання: У заповнених гумусом щілинах скель.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки до 1 см заввишки, дуже щільні, яскраво-зелені, всередині іржавокоричневі, повстисті. Стебла розгалужені, ламкі. Листки широкі, овальноланцетні, дещо загострені або заокруглені на верхівці. Жилка потужна, закінчується перед верхівкою листка. Дводомна рослина. Спорогони невідомі. Розмножується вегетативно за допомогою багатоклітинних булаво- чи грушоподібних виводкових тілець.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карадазькому ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Партика, 1986; ЧКУ, 1996.