Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

плагіотецій некероподібний
plagiothecium neckeroideum schimp.


Таксономічна належність: Родина Плагіотецієві — Plagiotheciaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Гірський вид із диз’юнктивним євразійським поширенням; перебуває на сх. межі європейської частини ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна і Пд. Європа, Азія. Українські Карпати: масиви Чорногора (ур. Кіз’ї-Улоги), Свидовець (г. Близниця) і Мармароський (г. Піп Іван, Ненєска, Петрос). Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Зростає окремими нечисленними дернинками, які займають незначну площу в килимі мохових обростань.
Причини зміни чисельності: Відсутність спороношення та конкуренція з іншими мохами.
Умови місцезростання: На вологих затінених скелях у верхньогірському лісовому та субальпійському поясах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Рослини в м’яких, пласких, яскраво-зелених дернинках. Стебла лежачі, з дрібнолистими столонами, нерегулярно розгалужені; гілочки висхідні, на кінцях часто флагелеподібні. Всі листостеблові пагони плоско облиснені. Листки яйцеподібноланцетні, гострокінцеві, вгорі поперечно-хвилясто зморщені. Дводомний. Коробочка на червоній ніжці, похила, з виразною шийкою, коричнева. Спорогони утворює зрідка. Можливо, розмножується вегетативно (уламками пагонів).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003; ЧКУ, 1996.