Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

ортотецій рудуватий
orthothecium rufescens (dicks. ex brid.) schimp.


Таксономічна належність: Родина Плагіотецієві — Plagiotheciaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Бореально-монтанний вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Зх. і Пн. Європа, Кавказ, Азія, Пн. Америка. Українські Карпати: Чивчинські гори, г. Мокринів Камінь, під г. Гнєтеса та Фатія-Банул. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Утворює поодинокі дернинки в суцільному моховому покриві.
Причини зміни чисельності: Можливо, пригнічення виду іншими компонентами мохового угруповання.
Умови місцезростання: Зростає на вологих затінених вапнякових скелях верхньогірського лісового поясу.
Загальна біоморфологічна характеристика: Потужні мохи в червоно-коричневих блискучих дернинках. Стебло лежаче або висхідне, мало розгалужене. Листки прямо відхилені до зігнутих, видовженоланцетнотрикутні, поступово загострені, поздовжньоскладчасті. Клітини вузьколінійні, товстостінні, при основі листка коротші. Дводомний. Коробочка на червоній ніжці, прямостояча, видовжена до майже циліндричної. Спори дрібні, жовто-зелені, тонкобородавчасті.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Потрібно вести спостереження за станом популяцій, створити заказник на місці зростання виду для охорони кальцієфільних мохоподібних. .
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003; ЧКУ, 1996.