Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

гетерофіл споріднений
heterophyllium affine (hook.) m. fleisch.


Таксономічна належність: Родина Пілезіадельфові — Pylaisiadelphaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Монтанний вид, перебуває на пн.-сх. межі європейської частини ареалу
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Кавказ, Азія, Пн. Америка. Трапляється в Українських Карпатах (Ґорґани, Свидовець, Чорногора). Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Росте окремими дернинками серед інших мохоподібних в епіксильних обростаннях.
Причини зміни чисельності: Можливо, порушення старих деревостанів і знищення природних місцезростань.
Умови місцезростання: На гнилій деревині у гірських лісах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Досить потужний мох у нещільних, яскравозелених дернинках. Стебло майже правильно перисторозгалужене, з шилоподібними або ланцетними псевдопарафіліями при основі гілок. Стеблові листки прямо відхилені, видовженояйцеподібні, раптово звужені у ланцетну зазублену верхівку. Жилка подвійна й коротка або відсутня. Клітини прозенхіматичні, при основі листка коротші, у кутках основи є група квадратних золотавожовтих клітин. Однодомний. Ніжка спорогона до 2 см, пурпурова. Коробочка прямостояча або похила, довгаста. Кришечка конічна, загострена. Спори дрібні, жовті, гладенькі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003.