Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

некера мензіса
neckera menziesii drumm. (metaneckera menziesii (drumm.) steere)


Таксономічна належність: Родина Некерові — Neckeraceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Раритетний середземноморський вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Центральна та Пд. Європа, Кавказ, Пд.-Зх. Азія (Туреччина), Пн. Африка, Пн. Америка (Каліфорнія). Знайдено в Гірському Криму: масив Карабі-яйла, печера Бузлук; Кримський природний заповідник, Пд. берег (г. Аю-Даг). Адм. регіони: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється окремими невеликими дернинками.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.
Умови місцезростання: Затінені вапнякові скелі.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки зелені або темно-зелені, слабкоблискучі. Вторинні стебла до 10–15 см завдовжки, перисторозгалужені, з численними парафіліями. Листки симетричні, язикоподібні, на верхівці заокруглені або тупозагострені, глибоко поперечнохвилясті, від середини до верхівки тонкозубчасті. Жилка проста або вгорі нерівно-вилчаста. Коробочка занурена в перихецій або трохи виступає з нього. Дводомна рослина. Розмножується вегетативно та спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Кримському ПЗ та ландшафтному заказнику «Аю-Даг». Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Абрамова, 1965; Сапегин, 1910; ЧКУ, 1996; Steere, 1967.