Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

меезія тригранна
meesia triquetra (l. ex jolycl.) ångstr.


Таксономічна належність: Родина Меезієві — Meesiaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Реліктовий вид льодовикового періоду.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. і Центральна Європа, о-ви Гренландія, Ісландія, Шпіцберген, Нова Земля, Кавказ, Урал, Сибір, Далекий Схід, Пн. Америка, Нова Гвінея, Австралія. Трапляється в Українських Карпатах, на Розточчі, Поліссі, Правобережному Лісостепу. Останній раз знайдений у 2000 р. біля с. Любче Ковельського р-ну Волинської обл. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів, Вн.
Чисельність та структура популяцій: Популяції нечисленні, зростає як домішка до інших болотних мохів. Багато місцезростань цього виду в нашій країні (з окол. Києва, Львова та ін.) вже знищені.
Причини зміни чисельності: Осушення боліт та інші меліоративні роботи.
Умови місцезростання: Торфові евтрофні, рідше мезотрофні болота.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки до 15 см заввишки, нещільні, вгорі темно-зелені, внизу чорнуваті. Стебло прямостояче, просте, внизу з густою повстю, трирядно облиснене. Листки напівстеблообгортні, розчепірено відігнуті, з видовженояйцеподібної основи ланцетні, з плоскими дрібнозубчастими краями. Дводомний. Спорогони з довгастою грушоподібною коробочкою на червоній ніжці. Розмножується спорами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території ботанічного заказника місцевого значення «Любче» (Волинська обл.) та Рівненського ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 1989; Вірченко, 2006; ЧКУ, 1996.