Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

птиходій складчастий
ptychodium plicatum (schleich. ex f. weber et d. mohr) schimp. (lescuraea plicata (f. weber et d. mohr) broth.)


Таксономічна належність: Родина Лескеєві — Leskeaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн., Центральна і Пд. Європа, Кавказ, Пн. Америка. Українські Карпати: масив Чорногора (ур. Гаджина і Кіз’ї-Улоги), Чивчинські гори (г. Чивчин, г. Ротундул). Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Популяції виду нечисленні, але досить великі за площею.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.
Умови місцезростання: В субальпійському поясі на скелях та каменях, вкритих шаром ґрунту.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки потужні, зелені або жовтозелені, блискучі. Стебла лежачі та висхідні, розгалужені; гілки округлооблиснені, часто слабозігнуті з численними парафіліями. Листки видовженояйцеподібні, поздовжньоскладчасті, довгозагострені, з шилоподібною зубчастою верхівкою. Жилка проста, закінчується перед верхівкою листка або виступає. Дводомний вид. У Карпатах спорогони не утворює. Розмножується вегетативно (уламками пагонів).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зеров, Партика, 1975; ЧКУ, 1996; Duell, 1985.