Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

дикранодонцій шорсткий
dicranodontium asperulum (mitt.) broth.


Таксономічна належність: Родина Левкобрієві — Leucobryaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Субарктично-альпійський вид, що перебуває на сх. межі європейської частини ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. і Центральна Європа, Азія, Пн. Америка. Знайдено в Українських Карпатах: хребет Чорногора, ур. Кіз’ї-Улоги, г. Погорілка. Адм. регіон: Ів.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється малими дернинками в епілітних мохових обростаннях.
Причини зміни чисельності: Можливо, порушення природних місцезростань.
Умови місцезростання: Вологі затінені безвапнякові скелі у субальпійському поясі.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки щільні, жовто-зелені, слабкоповстисті. Стебло пряме, тонке. Листки від овальної основи раптово звужені в шилоподібну або трубчасту верхівку, по краю зазублені. Жилка займає до 1/3 основи листка, на спинці зубчаста від мамілозно виступаючих клітин. Клітини листка видовженошестикутні й прямокутні, вушка прозорі, опадають; облямівка чітко виражена. Дводомний. Ніжка спорогона зігнута. Коробочка видовжена, кришечка з дзьобиком. Спорогони утворюються рідко.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Карпатському НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 1987.