Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

паламокладій справжньозелений
palamocladium euchloron (müll. hal.) wijk et margad. (pleuropus euchloron (müll. hal.) broth.)


Таксономічна належність: Родина Брахітецієві — Brachytheciaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Реліктовий (третинний) вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. Європа (Греція), Кавказ, Азія (Туреччина, Іран, Туркменія, Пакистан, Китай). Знахідки в Гірському Криму: Кіровський р-н, г. Агармиш в окол. Старого Криму; ущелина Хапхал біля водоспаду Джур-Джур на р. Сх. Улу-Узень, Кримський ПЗ, верхів’я р. Альма; Бахчисарайський р-н, окол. м. Бахчисарай, с. Соколиного та Машиного, скеля ЧуфутКале. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Зростає досить великими дернинками.
Причини зміни чисельності: Не з’ясовані.
Умови місцезростання: На ґрунті, затінених вапнякових скелях та каменях у дубових і букових лісах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дернинки потужні, зелені або коричневозелені, блискучі. Гілки прямі або більшменш зігнуті. Стебло повзуче, неправильнорозгалужене або перисторозгалужене (іноді кущисторозгалужене). Листки прямовідхилені, з широкосерцеподібної основи поступово загострені, глибокопоздовжньоскладчасті, гострозубчасті. Жилка закінчується перед верхівкою листка. Дводомна рослина. Коробочка пряма або слабко зігнута. В Криму спорогонів не утворює; розмножується вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на територіях Кримського ПЗ, Хапхальського гідрологічного заказника та пам’ятки природи Агармиський ліс. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Слободян, 1969; ЧКУ, 1996; Duell, 1985, 1992.