Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

псевдокаліергон трирядний
pseudocalliergon trifarium (f. weber et d. mohr) loeske (calliergon trifarium (f. weber et d. mohr) kindb.)


Таксономічна належність: Родина Амблістегієві — Amblystegiaceae.
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Гляціальний релікт.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн. і Центральна Європа, Азія (арктична частина, Сибір), Пн. та Центральна Америка. Зрідка на Українському Поліссі; відоме одне місцезнаходження на Опіллі: с. Гряда Нестеровського р-ну Львівської обл. Адм. регіони: Вл, Рв, Кв, Лв.
Чисельність та структура популяцій: Невеликими куртинами серед брієвих мохів; часто в синузії зі Scorpidium scorpioides. Вид зник у лісопарковій зоні м. Києва (болото Рибне озеро).
Причини зміни чисельності: Зміна клімату та осушення боліт.
Умови місцезростання: На обводнених евтрофних, особливо карбонатних болотах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Рослини середнього розміру, утворюють нещільні жовто-зелені чи темнокоричневі дернинки. Стебла прямі, прості або слабо розгалужені, черепитчасто облиснені. Листки широкояйцеподібні, з клобукоподібною верхівкою, плоскі та цілокраї. Клітини лінійні, в кутках листків потовщені. Дводомний. Вегетативне розмноження за допомогою ламких столоноподібних гілочок.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Шацькому НПП, Черемському ПЗ (Волинська обл.) та Рівненському ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003; Вірченко, 2006; Григора, 1958.