Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

псевдокаліергон плауноподібний
pseudocalliergon lycopodioides (brid.) hedenäs (drepanocladus lycopodioides (brid.) warnst.)


Таксономічна належність: Родина Амблістегієві — Amblystegiaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Бореальний вид на пд. межі ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн., Центральна і Сх. Європа, Кавказ, Пн. Азія та Пн. Америка. Поодинокі локалітети в Українських Карпатах — хребет Чорногора, болото під Говерлою, г. Дземброня. Спорадично у Зх. Поліссі; на решті Полісся — Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Слобідка, Кам’яний Брід; Київська обл., окол. Броварів, біля оз. Рибного. На Опіллі — Львівська обл., Жовківський р-н, Дубляни та у Волинському Лісостепу — Львівська обл., Радехівський р-н, с. Радванці; Бродівський р-н, с. Бордуляки. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Лв, Ів.
Чисельність та структура популяцій: Потужні дернинки зі стерильними особинами, рідше з особинами, що мають антеридії або архегонії, зовсім рідко зі спорогонами.
Причини зміни чисельності: Масове осушення боліт та інші меліоративні роботи.
Умови місцезростання: На евтрофних осокових, осоково-гіпнових купинистих болотах, що містять вапно.
Загальна біоморфологічна характеристика: Утворює розлогі, золотисто-блискучі, нещільні дернинки темно-зеленого кольору. Стебла до 20–30 см завдовжки, повзучі або висхідні, як і гілки з гачкувато зігнутими верхівками. Стеблові листки великі, дуже жолобчасті, раптово коротко загострені, звужені, серпоподібно зігнуті, цілокраї, з поздовжніми і часто з поперечними складками, з жолобчастою, ледь зубчастою верхівкою. Жилка закінчується у верхівці листка. В кутках основи листка клітини дуже потовщені, світлі або коричневі. Рослина дводомна. Спорогони утворюються рідко. Коробочка зігнута, похила, на довгій жовточервоній ніжці.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території Карпатського та Шацького НПП. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природнозаповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003; Бойко, 1976.