Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

конардія компактна
conardia compacta (drumm. ex müll. hal.) h. rob. (amblystegium compactum (müll. hal.) austin)


Таксономічна належність: Родина Амблістегієві — Amblystegiaceae.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Реліктовий вид дніпровського зледеніння.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразія, Пн. Африка, Пн. і Центральна Америка. Лісостеп: окол. м. Кам’янки Черкаської обл. і м. Хотина Чернівецької обл. Адм. регіони: Чц, Чк.
Чисельність та структура популяцій: Біля м. Кам’янки утворює розріджений покрив площею у декілька квадратних метрів, який скорочується.
Причини зміни чисельності: Можливо, різкі зміни рівня води в річці.
Умови місцезростання: Гранітні скелі на березі р. Тясмин у місці виходу карбонатних ґрунтових вод; вологі затінені вапняки по берегах Дністра.
Загальна біоморфологічна характеристика: Рослини дрібні, в густих дернинках, зелені, внизу часто просякнуті вапнистим туфом. Стебла прямостоячі або висхідні. Листки яйцеподібноланцетні з плоскими пилчастими краями. Однодомна рослина. Розмножується вегетативно виводковими ниткоподібними тільцями, що утворюються на жилках на спинному боці листків.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на території пам’ятки природи місцевого значення «Тясминський каньйон» (Кам’янський р-н Черкаської обл.), яка входить до складу Кам’янського історикокультурного заповідника. Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Вірченко, 2007; Лазаренко, 1929, 1951; ЧКУ, 1996.