Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

анакамтодон сплахноподібний
anacamptodon splachnoides (froel. ex brid.) brid.


Таксономічна належність: Родина Амблістегієві — Amblystegiaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Субсередземноморсько-субокеанічний вид на пн.-сх. межі європейської частини ареалу.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа, Кавказ, Азія, Пн. Америка. Трапляється в Українських Карпатах (Сх. Бескиди, Ґорґани, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори). Адм. регіони: Лв, Ів, Зк, Чц.
Чисельність та структура популяцій: Росте окремими дернинками переважно в дуплах дерев, уникаючи конкуренції з боку інших мохоподібних.
Причини зміни чисельності: Вирубування старих дупластих дерев, особливо буків.
Умови місцезростання: Зростає в букових, смереково-букових лісах на стовбурах, пнях та в дуплах листяних дерев, рідше хвойних.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дрібний мох у подушкоподібних темнозелених блискучих дернинках. Стебла густо розгалужені, віддалено облиснені. Листки відхилені, прямі, широкояйцеподібно- або овальноланцетні, загострені, плоско- і цілокраї. Жилка проста, доходить до середини листка. Клітини видовжено ромбічношестикутні, тонкостінні, гладенькі, при основі листка прямокутні. Однодомний. Ніжка спорогона пряма, червона, 5–8 мм завдовжки. Коробочка овальна або яйцеподібна; кришечка загострена, з косим дзьобиком. Спори дрібні, папілозні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у НПП «Сколівські Бескиди» та «Вижницький». Необхідно контролювати стан популяцій, створювати нові природнозаповідні території в місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Бачурина, Мельничук, 2003; Улычна, 1990.