Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

філофора псевдорогата
phyllophora pseudoceranoides (s.g. gmel.) newroth et r.a. taylor


Таксономічна належність: Родина Філофорові — Phyllophoraceae..
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Наукове значення: Вид з обмеженим ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.
Ареал виду та його поширення в Україні: Каспійсько–середземноморский та атлантичний ареал — уздовж атлантичного узбережжя Європи, Ісландії, Пд. Америки (Фарерських о–вів), Балтійському та Чорному морях. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється групами, зрідка поодиноко, чисельність швидко скорочується серед Чорноморських локалітетів: пн.–зх. регіон Чорного моря, Одеська обл., Овідіопольський р–н, Філофорне поле Зернова; Каркінітська затока, Мале філофорове поле; зх. та пд. Крим, Севастопольський та Прикерченський регіони. Через погіршення екологічних умов рясно обростає епіфітами.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (евтрофування водойм) та рекреаційне навантаження, пригнічений розвиток унаслідок інтенсивного обростання епіфітами і тваринними об’єктами, скорочення природних біотопів через посилену господарську діяльність на шельфовій зоні пн.–зх. частини моря.
Умови місцезростання: Морські акваторії, бентос, серед обростань стулок мідій, каміння (черепашник — на глибині 20–30 м), формує змішані угрупування з Phyllophora crispa та Coccotylus truncatus (=Ph. brodiaei). Олігосапробіонт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань заввишки 3–20 см, неправильно розгалужена, кущикоподібна, з голими стеблоподібними гілками та трьохгранними листковими пластинками на верхівках. Стеблова частина сплющена (завтовшки близько 1 мм), дуже розгалужена, вгорі переходить у клиноподібну, із загостреними верхівками листоподібну пластинку завдовжки 1,5–3 см, завширшки 1–2 см, без ребра. Розмножується статевим (карпоспорами) та нестатевим (тетраспорами) шляхом.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид занесено до ЧКУ (1996). Охороняється в ботанічнному заказнику «Філофорне поле Зернова». Посилення режиму охорони та контролю стану популяцій виду, призупинення господарської діяльності в місцях зростання, надання Малому філофоровому полю Зернова статусу природно–заповідного об’єкта України та формування альгорезерватів у акваторіях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Кормове, харчове, лікарське.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975, Калугина– Гутник, Евстигнеева 1993; Маслов, 2001; Мильчакова, 2001, 2003; ЧКУ, 1996; Algae of Ukraine…, 2006.