Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

птеросифонія пірчаста
pterosiphonia pennata (c. agardh) sauv.


Таксономічна належність: Родина Родомелієві — Rhodomelaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вразливий вид, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується чорноморсько–середземноморським та індо–атлантичним ареалом, трапляється вздовж чорноморського Пд. узбережжя Криму, в Середземному морі, Атлантичному (пд. узбережжя Європи) та Індійському океанах (Бангладеш). Нижньобореальний вид. Відома обмежена кількість популяцій. Адм. регіон: Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Пд. берег Криму, заповідник «Мис Мартьян». Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: На скелях, у морській воді.
Загальна біоморфологічна характеристика: Кущики невеликі зі сланкою розгалуженою основою, одноклітинними ризоїдами і присосками на кінцях та вертикальними пагонами. Слань 2–3 см заввишки, здавлено– циліндрична, пагони з невеликою кількістю почергово розміщених основних довгих лінійних гілок, а центральна вісь і гілки густо вкриті короткими почергово пірчасто розміщеними майже циліндричними гілочками. Периферичних сифонів 8–9, висота члеників відповідає ширині або в 1,5 раза більша. Коровий шар відсутній. Тетраспорангії розміщуються в коротких гілочках.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у ПЗ «Мис Мартьян». Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Algae of Ukraine…, 2006.