Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лофосифонія повзуча
lophosiphonia reptabunda (suhr.) kylin


Таксономічна належність: Родина Родомелієві — Rhodomelaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вразливий вид, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується чорноморсько–середземноморським та індо–пацифіко–атлантичним ареалом, трапляється вздовж чорноморських берегів Росії, Грузії, України, в Середземному морі, Атлантичному океані — узбережжя Європи (Франція), Індійському (Індонезія, Кенія, Сейшельські о–ви, Шрі–Ланка) та Тихому (В’єтнам, США, Канада) океанах. Відома незначна кількість популяцій в Чорному морі. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Чорне море: Філофорне поле Зернова, Каркінітська та Севастопольська затоки, Тарханкут– Севастопольський та Керченський регіони, Пд. берег Криму, ПЗ «Мис Мартьян». Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: На скелях та камінні, на невеликій глибині у морській воді.
Загальна біоморфологічна характеристика: Дерники до 2 см заввишки, темно–червоні. Слань ниткоподібна, із сланкою основою з ризоїдами та багаточисельними вертикально припіднятими пагонами з простими (довгими чи короткими) нерідко односторонньо розміщеними гілочками. Довжина члеників майже дорівнює ширині. Осьова вісь однорядночлениста нитка, оточена 10–18 периферичними сифонами, без корового шару. Тетраспорангії формуються в верхній частині вертикальних пагонів по 1 в кожному членику.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ПЗ «Мис Мартьян» та ботанічному заказнику «Філофорне поле Зернова ». Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов, Соколовский, 2004; Algae of Ukraine…, 2006.