Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лорансія чашоподібна
laurencia coronopus j. agardh


Таксономічна належність: Родина Родомелієві — Rhodomelaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вразливий вид, важливий для вивчення питань ареалогії та альгосозології.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується середземноморським ареалом, трапляється вздовж чорноморських берегів Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, України, Туреччини, в Середземному морі. Відома незначна кількість популяцій в Чорному морі. Адм. регіони: Од, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Чорне море: прибережно–аквальний комплекс поблизу мису Ай–Тодор; Каркінітська, Планерська та Севастопольска затоки, Одеський, Керчинський та Тарханкут–Севастопольський регіони, Пд. берег Криму. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: На камінні та водоростях в псевдоліторалі та субліторалі.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань 5–15 см заввишки та до 1,5 мм завтовшки, циліндрична, трохи звужена доверху та стиснута, безладно розгалужена в одній площині. Головна вісь та гілки в центральній частині слані рясно вкриті короткими циліндричними чи булавоподібними гілочками (проліфікаціями). Клітини корового шару крупні видовжені до квадратних чи майже округлих, клітини проміжного та центрального шару з великою кількістю лентикулярних потовщень. Тетраспорангії розвиваються в потовщених верхівках коротких гілочок.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у ПЗ Кримському та «Мис Мартьян », прибережно–аквальному комплексі поблизу мису Ай–Тодор. Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Маслов, 2001; Евстигнеева, 2001; Algae of Ukraine…, 2006.