Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

хроодактилон волле
chroodactylon wolleanum hansg. /=asterocystis wolleana (hansg.)lagerh./


Таксономічна належність: Родина Гоніотріхієві — Goniotrichaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вразливий рідкісний вид з європейсько– атлантичним ареалом.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземноморсько–атлантичний ареал; відомий з прісних та солоних водойм Європи. Причорноморський локалітет: Березанський та Тілігульський лимани. Чорне море: Одеське узбережжя, Тендрівська, Ягорлитська та Севастопольська затоки. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, малочисельні. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: Епіфіт на водоростях у континентальних та морських водах, а також у солоних (солонуватих) лиманах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань одноклітинна або у вигляді однорядних, злегка розгалужених ниток, які формують скупчення молочно–зеленого, оливково–голубого чи жовто–зеленого кольору. Клітини в нитках еліпсоїдні до еліпсоїдно–циліндричних 12–25 х 9–15 мкм, поодинокі клітини — видовжено–еліпсоїдні до сферичних, нерідко розміщені по дві в спільній оболонці. Хлоропласт один, масивний, радіально–лопатевий, з піреноїдом в центрі. Розмножується еліпсоїдними чи сферичними акінетами, які розташовані поодиноко або по дві в спільній оболонці.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Чорноморському БЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine…, 2006.