Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

стілонема альсіді
stylonema alsidii (zanardini) k.m. drew (= goniotrichum elegans (chauv.) zanard.)


Таксономічна належність: Родина Гоніотріхієві — Goniotrichaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид з бореально–тропічним ареалом, важливий для вирішення деяких питань ареалогії водоростей.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується каспійсько–чорномор– ським, бореально–тропічним нотальним, індо–пацифіко–атлантичним ареалом. Відомий з солоних (солонуватих) лиманів та морських водойм Європи, Азії, Полінезії. Адм. регіони: Мк, Од, Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності: Березанський, Григорівський та Тилігульський лимани, Каркінітська та Севастопольська затоки; Одеський і Керчинський регіони та Пд. берег Криму.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: Епіфіт водоростей на літоралі і в субліторалі до 10–12 м глибини на кам’янистому чи скельному ґрунті, переважно у морських водах, а також у солоних (солонуватих) лиманах чи мінералізованих континентальних водоймах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань мікроскопічна, ниткувата, неправильно розгалужена. Нитки прикріплені до субстрату підошвою, що утворена розширенням обгортки. Нитки однорядні, 30–40 х 30–33 мкм або багаторядні 55–115 мкм завширшки, неправильно дихотомічно розгалужені. Клітини в однорядних нитках чотирьохгранні до округлих, в багаторядних нитках — округлі, товстостінні, розміщені пухко, попарно, порушеними поздовжніми рядами чи безладно. Верхівки ниток та їх відгалуження — однорядні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється у Чорноморському БЗ та ПЗ «Мис Мартьян». Необхідне формування альгорезерватів у межах акваторій, де зростає вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов и др.., 1998; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine…, 2006.