Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

родохортон пурпуровий
rhodochorton purpureum (lightf.) rosenv.


Таксономічна належність: Родина Акрохетові — Acrochaetiaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид із ареалом, що зменшується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується каспійсько–середземно– морським та аркто–пацифіко–атлантичним ареалом. Відомий з морських та океанічних водойм Європи, Азії, Пн. Америки. Причорноморський локалітет: Березанський та Тілігульський лимани. Чорне море: Одеський, Керченський та Тарханкут– Севастопольський регіони, Пд. берег Криму. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: Переважно у морських водах, а також у солоних (солонуватих) лиманах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань до 2–3 мм заввишки, сформована вільно сланкими нитками та вертикальними слабко розгалуженими довгими стеблами 10–15 мкм завтовшки. Основні бокові гілкидовгі, нерідко зближені між собою, з короткими простими або злегка розгалуженими гілочками біля вершини. Довжина клітин в 1,5–2,5 разів більша за ширину. Тетаспорангії еліпсоподібні, розвиваються на верхівках коротких гілочок в пучках по 1–3 на одній клітині.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в Чорноморському БЗ та ПЗ «Мис Мартьян». Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Ткаченко, 2001; Ткаченко, Ковтун, 2001; Ткаченко, Маслов, 2002; Algae of Ukraine…, 2006.