Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

хара мохувата
chara muscosa j. groves et bull.–webst.


Таксономічна належність: Родина Харові — Charaсeae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним ареалом, дуже рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський диз’юнктивний ареал поширення. Рідкісний вид світової флори; відомо лише кілька локалітетів у Європі (Ірландія, Україна, Хорватія) та Азії (Казахстан). Західнополіський ареал. Адм. регіон. Вл.
Чисельність та структура популяцій: Локальні нечисленні популяції. Оз. Пісочне Шацького р–ну, оз. Черемське Маневицького р–ну.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (евтрофування водойм).
Умови місцезростання: Бентос мезотрофних водойм (озера) з водою підвищеної мінералізації.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань у вигляді рясно галузистих кущиків 5–7 см заввишки (зрідка вище), які нагадують дернинки мохів, темно–зелена, слабко інкрустована. Кора правильно двотрубчаста, з дуже великими первинними і дрібними вторинними коровими трубками. Шипи поодинокі, довгі. Рослина розмножується статевим шляхом, однодомна. Оогонії та антеридії утворюються в одному вузлі. Оогонії еліпсоїдні з великою, віялоподібною коронкою. Ооспори темно–коричневі до чорних.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид охороняється на території Шацького НПП та Черемського ПЗ. Необхідно контролювати стан популяцій виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.
Джерело: Основні джерела інформації Голлербах, Паламар–Мордвинцева, 1991; Паламарь–Мордвинцева, Царенко, 2004.