Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

хара брауна
chara braunii c.c. gmellin


Таксономічна належність: Родина Харові — Charaсeae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вид з диз’юнктивним ареалом. Релікт.
Ареал виду та його поширення в Україні: Диз’юнктивно на усіх материках. Формує в Україні три локалітети: карпатський, південно–центральний та приазово– чорноморський. Адм. регіони: Зк, Дн, Хр, Од, Хс, Зп, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Локальні популяції нечисленні. Спостерігається тенденція до скорочення.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (знищення екотопів та евтрофування водойм).
Умови місцезростання: Бентос мілких стоячих водойм (ставки, ями, канави, рисові поля), зрідка річки (застійні ділянки). Віддає перевагу теплим водам.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань однорічна, заввишки до 60 см, кущикоподібна, часто розлога, із прозоро– зеленими гнучкими стеблами без кори та листками завдовжки до 2 см, іноді слабко інкрустована. Розмножується статевим шляхом (парні оогонії та антеридії утворюються в одному вузлі). Оогонії широкоовалоїдні, ооспори еліпсоїдноциліндричні.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид занесений до ЧКУ (1996). Потребує створення альгорезерватів у відомих місцях зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.
Джерело: Основні джерела інформації Голлербах, Паламар–Мордвинцева, 1991; ЧКУ, 1996.