Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

лампротамніум пухирчастий
lamprothamnium papullosum (wallroth) j. groves


Таксономічна належність: Родина Харові — Charaсeae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний реліктовий вид із ареалом, що зменшується.
Ареал виду та його поширення в Україні: Відомий з прісних та солоних водойм Європи, Азії та Африки. Причорноморський локалітет. Адм. регіони: Хс, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, невеликі. Спостерігається тенденція до скорочення чисельності.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: Переважно у морських водах, а також у солоних (солонуватих) озерах уздовж узбережжя морів та лиманах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Макроскопічна світло– або коричнювато– зелена слабко кущиста однодомна зелена водорість, інколи слабко інкрустована вапном, 3–50 см заввишки. На вузлах кореневих пагонів у мулі формує білі кулясті або подовжені одноклітинні бульбочки, що зібрані у грона. Стебла міцні, слабко галузисті, 0,4–0,8 мм у діаметрі. Міжвузля різної довжини у верхній та нижній частині до 4 разів довші за листки. Прилистки в однорядному віночку, довгі, загострені, по одному при основі кожного листка, спрямовані донизу. Кільця з 6–8 прямих або злегка зігнутих листків. Оогонії еліпсоїдні або витягнуто–еліпсоїдні 640–900 мкм завдовжки, 400–600 мкм завширшки, коронка неопадаюча, 100–140 мкм заввишки; антеридії округлі 420–580 мкм в діаметрі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не охороняється. Необхідне створення альгорезерватів у межах районів, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.
Джерело: Основні джерела інформації Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991; Морозова-Водяницкая, 1959; Паламарь-Мордвинцева, 1998; Садогуський, 1998; Садогурський, Садогурська 1998; Маслов, Борисова, 2008.