Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

спірогіра рейнгарда
spirogyra reinhardii chmiel. emend. gauth.– lièvre


Таксономічна належність: Родина Спірогірові — Spirogyraceae..
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Рідкісний, описаний з водойм України вид.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вид з диз’юнктивним типом ареалу. Європа (Росія, Україна), Азія (Китай), Африка (Марокко) та Пд. Америка (Бразилія, Парагвай). Відомі два локалітети в Україні. Адм. регіони: Чн, Дц.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, трапляється зрідка, поодиноко: болото у заплаві р. Сіверський Донець, НПП «Святі Гори» Краснолиманського р–ну Донецької обл. та болото Сосницького р–ну Чернігівської обл.
Причини зміни чисельності: Антропогенний вплив (забруднення та порушення заплавної системи великих річок).
Умови місцезростання: Зустрічається у застійних прибережних ділянках великих річок або у заплавних водоймах — озерах, болотах, інколи — ґрунтах.
Загальна біоморфологічна характеристика: Нитчаста зелена водорість, клітини 85–117 мкм завширшки, довжина дорівнює ширині або втричі її перебільшує, поперечні стінки клітин гладенькі. Хлоропластів 3–6, стрічкоподібні, з невеликою кількістю обертів спіралі та декількома піреноїдами. Статевий процес — кон’югація (драбинчастого типу). Кон’югаційний канал утворюється обома клітинами. Сприймальні клітини з боку каналу слабко здуті, клітини без кон’югаційної пари не здуті. Зигоспори еліпсоїдні, 65–100 мкм завширшки, 97,5–175 мкм завдовжки. Екзоспорій тонкий, безбарвний, гладенький, мезоспорій товстий, коричневий з сітчастими потовщеннями. Розмноження вегетативне (розрив чи фрагментація ниток) або статеве (зигоспори).
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охорона заплав великих річок та прилеглих лісових масивів, створення альгорезерватів у межах зростання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Костикова, Литвинова, Скорик, 1989; Паламар– Мордвинцева, Шиндановина, 1998, 2000; Рейнгардт, 1916; Рундіна, 1988; Хмелевский, 1889а, б.