Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

нітелопсіс притуплений
nitellopsis obtusa (desv. in loisel) j. groves


Таксономічна належність: Родина Нітелопсидові — Nitellopsidaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид із ареалом, що зменшується. Релікт.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євразійський. Виявлений у Поліссі, Лісостепу та Степу. Найбільш відомий із степової зони. Адм. регіони: Вл, Кв, Чк, Хр, Дц, Од, Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Трапляється ізольованими групами, зазвичай, рослини одного місцезростання є лише жіночими або чоловічими, що є наслідком здатності до вегетативного розмноження.
Причини зміни чисельності: Антропогенне та рекреаційне навантаження (замулення глибоких озер, руйнування біотопів заплави річок, евтрофування).
Умови місцезростання: Розвивається у прісних стоячих (глибокі озера, ставки, канави) або слабко проточних водоймах, зрідка у неглибоких солонуватих водах лиманів.
Загальна біоморфологічна характеристика: Макроскопічна галузиста дводомна, зеленкувата до коричнюватого відтінку водорість, 30–50 см заввишки (у глибоких водах до 1 м). Стебла міцні, слабко галузисті, до 2 мм в діаметрі; з нижніх вузлів, які занурені в мул, формуються ризоїдоподібні гілки, вузли яких перетворюються у великі білі зіркоподібні бульбочки. Міжвузля до 20 см завдовжки, майже рівні довжині листків. Кільця з 5–7 прямих листків. Листки довгі, з 2–3 члеників, з листочками в 1–2 вузлах, інколи без них, верхівкова клітина загострена або з шипиком. Гаметангії поодинокі або парні; оогонії майже кулясті 1100– 1400 мкм завдовжки, 1000–1200 мкм завширшки; антеридії округлі 880–1100 мкм у діаметрі.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не охороняється. Необхідне формування альгорезерватів у місцях зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Формує асоціативні угруповання для розвитку безхребетних та розмноження риб.
Джерело: Основні джерела інформації Голлербах, Паламар–Мордвинцева, 1991; Паламарь–Мордвинцева, Борисова, 2006; Паламар–Мордвинцева, Царенко, 2004; Ролл, 1926; Погребняк, 1953; Мінічева, 1999.